İşin Tanımı

Kalerampa olarak Seyyar Rampa, Hidrolik Rampa, Makaslı Platform, Menteşeli Rampa, Gömme Rampa, Teleskopik Rampa, Dik rampalar ve özel rampalar üretiyoruz. Günümüzün şartlarına uygun olarak ürettiğimiz rampaları kaliteli ve sağlam şekilde üretiyoruz.

Kendi imalat ve ürünlerimiz rampalarımızla hizmetinizdeyiz.Rampa tasarımları müşterilerinin ihtiyaçları ve talep üzerine üretimler yapıyoruz. Özel rampaları da siz müşterilerimiz için üretiyoruz.

Çorlu Rampa

Firmamız 2016 yılında TEKİRDAĞ ÇORLU ‘da kurulmuştur. Makina imalat sektöründe özellikle yükleme rampaları alanında memleketimizin dışa bağımlılığını azaltmak gayesiyle yaklaşık 10 yıllık mühendislik ve iş tecrübesiyle imalat ve tasarım alanında deneyimli kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

Rampa tasarımlarımızı siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda imal etmekteyiz,hatta tasarımlarımızda sizlerin önerilerileriniz bizi yönlendirmektedir.

Zamanla müşterilerimizden gelen istek üzerine sadece rampalar değil konveyör bantlı sistemler,rulolu zincir tahrikli konveyörler,teleskobik konveyörler,makaslı platformlar,gezer köprülü vinçler,çelik konstrüksiyon yapılar,kayar kapı motorlu sistemleri,raf sistemleri,endüstriyel kapı sistemleri imalat ve montajlarınıda girmiş bulunmaktayız.

Milli Şairimiz merhum Mehmet Akif in ”yeis öyle bir bataklıktırki düşme boğulursun;
azmine sımsıkı sarıl bak ne olursun. ” sözü şiarımız olmuştur.
Ümitli ve Azimli günler dileriz…

Rampa Kullanım Talimatı

Rampa kullanım talimatı
1.Yükleme yapılacak araç refakat edilerek rampaya belirli mesafede yaklaştırılır.
2.Rampa elektrik panosunda elektrik olup olmadığı ikaz ışığına bakılarak kontrol edilir. Eğer pano “0” konumunda ise “1” konumuna alınmalı ve start tuşu ile rampa kaldırılmalıdır. Panoda elektrik yok ise hiçbir suretle yükleme yapılmamalıdır.
3.Kaldırılan rampaya araca refakat edilerek ön kanatının araç dorsesine oturtulması sağlanır. Araç dorsesine oturtulan rampanın elektrik panosu her daim “1” konumunda olmalı ve ikaz ışıkları yanmalıdır.(acil stop tuşunun basılmamış olduğuna dikkat edilmelidir)
4.Yükleme yapıldıktan sonra start tuşuna basılarak rampa kaldırılır ve acil stop tuşuna basılarak havada sabit bırakılır.
5.Aracın hareket etmesi istenerek kanat hareket alanı sağlanır.
6.Aracın hareket etmesiyle rampa acil stoptan çıkarılır, rampa kanatları kapatılır ve yerine oturtulur.

Hareketli Rampa Nedir?

Hareketli Rampa, Elleçleme ekipmanlarının depo ile araç kasası arasında geçişine imkan sağlayan ekipmandır. Hareketli yapısıyla farklı yüksekliklerdeki araç kasaları ile depo zemini arasındaki yükseklik farkını elimine eder, arada köprü vazifesi üstlenir.

Lojistik terimi olarak Hareketli Rampa nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Elleçleme ekipmanlarının depo ile araç kasası arasında geçişine imkan sağlayan ekipmandır. Hareketli yapısıyla farklı yüksekliklerdeki araç kasaları ile depo zemini arasındaki yükseklik farkını elimine eder, arada köprü vazifesi üstlenir.

Hareketli Rampa sözlük anlamı Elleçleme ekipmanlarının depo ile araç kasası arasında geçişine imkan sağlayan ekipmandır. Hareketli yapısıyla farklı yüksekliklerdeki araç kasaları ile depo zemini arasındaki yükseklik farkını elimine eder, arada köprü vazifesi üstlenir.

Tesellüm Malzemeyi teslim eden yetkili personelden malın, firma yetkilisi tarafından teslim alınma işlemidir.

Karantina Stok Hatalı dokümantasyon, bozuk mal, kusurlu ürünlerin geri çağırılması vb. nedenlerle sağlam ürünlerden ayrı tutulan stoktur.

Gizli Hasar Görünüşte zarar görmemiş gibi duran bir kap içindeki ürünlerin sonradan hasar görmüş olduğunun anlaşılması durumudur.

Sevkiyat (Shipment) Taleplerin (siparişlerin) belirli ölçütlere göre (sevk günü, yeri, yükleme aracı, rotası, miktarı vb.) tasnif edilerek ilgili resmi evraklarla talep edilen yerlere ulaştırmak üzere depodan çıkarılması işlemidir.

IATA (International Air Transport Association) Uluslararası hava taşımacılığında yolcu ve kargo taşımacılığın tariflerini ve yetkilendirilmelerini denetleyen örgüttür.

Ölü Stok Belirli bir süre boyunca talebi veya tüketimi gerçekleşmemiş stoktur.
Özet Beyannamesi (Summary Declaration): İthal ve ihraç edilecek eşyanın gümrüğe geldiğini gösteren bir belgedir.

İthalat (Export) Malların bir başka ülkeden, içinde bulunulan ülkeye getirilmesi yolu ile oluşan ticarettir.

Kabotaj Deniz ticaretinde bir ülkenin kendi ülkesi içinde taşımacılık yapma yetkisini salt kendi bayrağını taşıyan taşıyıcılara vermesidir. Ayrıca karayolu taşımacılığında ticari araç sürücülerinin başka ülkelerde çalışma hakkı olarak da kullanılmaktadır.

Stok Devir Hızı Belirli bir faaliyet dönemi için satılan malın maliyetinin ya da miktarının, ortalama stok değerine ya da miktarına oranıdır.

Planlama Müşteri ve/veya acentelerimizden gelen yük taleplerinin, elimizdeki kaynak ve yine müşteri taleplerine istinaden yükleme planlarının yapılarak yüklerin yola çıkarılmasıdır.

Ana Güzergah Çıkış ve varış noktaları arasındaki en uygun ve en çok kullanılan yoldur.

Kayar Raf Yüksek devir hızı ve daha iyi hacim kullanımı amacıyla; kutu, palet vb. paketler için FIFO ilkesini gerçekleştirmek üzere bir paket alındıktan sonra diğer paketlerin eğimli makaralar üzerinde kayarak boşaltma pozisyonuna geldiği raftır.

Aktif İstif Üzerinde çalışılan ve gereksinime göre malzeme konulan/kaldırılan yüklerin istifidir.

Intermodal Taşımacılık (Intermodal Transportation) Intermodal taşımacılık; taşınacak malın, mal üzerinde herhangi bir fiziki işlem yapılmadan ve konteyner/treyler hiç açılmadan birden fazla taşıma modeli kullanılarak (Ro-Ro, karayolu, denizyolu, demiryolu) nihai varış noktasına ulaştırılmasıdır.

Konsolidasyon (Consolidation) Küçük miktarlı yüklerden büyük yükleme partileri oluşturarak taşımacılıkta ölçek tasarrufu sağlanmasıdır.

THC (Terminal Handling Charges) Limandaki elleçleme ücretidir.

Rulolu Konveyör Yerleştirilen silindir kalıpların motor ile döndürülmesiyle üzerlerindeki ürünü ya da taşıma kabını (palet, sepet vb.) hareket ettiren ekipmandır.

Karşı Ticaret – Takas (Counter-trade) Finansal ödeme veya fon transferlerinin yer almadığı tek bir sözleşme ile gerçekleştirilen, eşit değerde olduğu kabul edilen iki mal grubunun doğrudan ve eş zamanlı olarak değiştirildiği işlemlerdir. Takas sözleşmeleri aynı müşteri ile uzun vadeli ve düzenli işlemleri değil; genellikle bir defaya mahsus işlemleri kapsamaktadır.

Dikey Depolama Sistemi Her bir modülünün içerisinde bir asansör sistemi ve tepsiler bulunan mekatronik sistemdir. Ürünlerin ya da taşıma kaplarının (sepet, koli vb.) tepsiler üzerine konularak, asansör sistemi ile dikey yönde taşınarak depolama yapmayı sağlar. İçerisinde yer alan sensörler vasıtasıyla, tepsi üzerine konan ürünlerin yüksekliklerini tespit edip tepsiler arası mesafeyi minimize ederek düşey yönde verimli depolama yapmayı sağlar.

Sipariş Toplama Aracı (Picker) Raflarda palet yükünden daha az olan siparişleri elle toplamak için tasarımlanmış, yatay ve dikey yönde sipariş toplama yaparken operatörün de yükselmesini sağlayan, diğer bir deyişle operatörün de makine üzerinde yer değiştirmesine olanak veren malzeme elleçleme ekipmanıdır.

Tampon Stok Üretim akışını dengelemek amacıyla iş merkezleri arasında tutulan stoktur.
Taşıma: Belirli noktalar arasında gerçekleştirilen insan ve yük aktarımıdır.

CFR (Cost and Freight) Mal bedeli ve navlun ödenmiş, sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılan uluslararası ticarette bir teslim şeklidir. Satıcı tüm masraf ve riskleri üstlenerek malları yükleneceği limana kadar getirir, ihracat için gümrüklenmiş olarak gemiye teslim etmesini ifade eder. Malların hasar ve kaybına ilişkin risk, mallar gemiye konduğunda alıcıya geçerken, masrafların alıcıya devri, varış limanında gerçekleşir.

Sipariş Yönetimi Talep ya da siparişlerin karşılanması, fiyatlandırılması, kaydının tutulması, stokların kontrolü, stok tahsisinin yapılması ya da üretim/satın alma gereksinimlerinin ilgili yerlere bildirilmesi, sipariş takibi yapılması, teslimatın ve tahsilatın izlenmesi sürecidir.

Mücbir Sebep (Force Majeure) Sözleşmelerde tarafların kendi kontrolleri dışında gelişen ve öngörülemeyen durumlardan dolayı (deprem, sel, savaş vb.) sorumlu tutulamayacaklarına ilişkin hükümdür.

Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit) Mal bedelinin belli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeye bir poliçenin araç olduğu ödeme şeklidir. Bir başka ifade ile kabul kredisi satılan malın bedelinin bir poliçeye bağlandığı vadede satıcıya ödendiği bir ödeme şeklidir. Bu kredi vesaik ile birlikte ibraz edilen poliçenin ithalatçı veya buna ilaveten ithalatçının bankası tarafından kabul edilmek suretiyle kullanılır. Kabul kredili ödemede taraflara bankalar aracılık ederler ve bunun için komisyon alırlar. Satıcının düzenlediği poliçe sadece alıcı tarafından kabul edilmiş ise “trade acceptance” vardır. Poliçenin bir banka tarafından kabul edilmesinin öngörülebilir olduğu durumda banka poliçeyi kabul eder veya ithalatçının kabulüne aval verebilir. Buna “banker’s acceptance” denilmektedir. Bu ödeme şeklinde vadeli alım yapmak isteyen ithalatçıya karşı ihracatçı, poliçeye bankanın kabul veya aval vermesiyle kendini garanti altına almış olmaktadır.

Stok Kontrol Stokların sürekli veya periyodik olarak izlenerek, stok fazlalığı veya stok eksikliğine neden olmayacak şekilde ve belirlenmiş kurallara uygun biçimde siparişlerin veya gereksinimlerin belirlenmesidir.

Aşamalı Stok Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere tedarik zincirinde belli bir aşamadaki stoktur.

Tesellüm Belgesi (Certificate Of Delivery) Depolama, taşıma ve/veya katma değerli hizmetler sunmak üzere, söz konusu hizmeti veren firma, tedarikçi veya müşterilerden malı teslim alırken veya teslim ederken imzalama ve kaşeleme suretiyle söz konusu eşyaların ilgili tarafın sorumluluğuna geçtiğini belgelemek üzere düzenlenen evraktır.

Talep Tahmini Ürün ve hizmetlere olan talebin niceliksel ve/veya niteliksel değerlerini belirlemek amacıyla çeşitli tahmin yaklaşımlarının belirli koşullara uygun olarak kullanılmasıdır.

Acente Bir lojistik şirketinin merkez kuruluşu dışında bir bölgede, onun adına hizmet veren kuruluş veya bireydir.

Intermodal Taşımacılık (Intermodal Transportation) Intermodal taşımacılık; taşınacak malın, mal üzerinde herhangi bir fiziki işlem yapılmadan ve konteyner/treyler hiç açılmadan birden fazla taşıma modeli kullanılarak (Ro-Ro, karayolu, denizyolu, demiryolu) nihai varış noktasına ulaştırılmasıdır.

Dökme Yük Yükün ekipmanla ellelenebilecek bir taşıma kabının içinde olmadığı ve elleçlemenin yüke dokunmayı gerektirdiği yükleme tipidir.